Nyheter


Välkommen till Västregårds Maskin och Entreprenad AB! Vi utför gräv-, schakt- , anläggningsarbeten och krossåtervinning med våra mobila krossanläggningar runt om i Sverige. Vi utför även arbete med infrastruktur och järnväg. Lastning och lossning av betongslipers i samband med Trafikverkets spårbyten samt omhändertagande och destruktion av begagnade betongslipers. Destruktionen utförs med hjälp av krossverk.

Nytt för 2019 är
Scania R620

Nytt för 2017 är
Hjulgrävmaskin Cat313
Lastbil Volvo Fh 16
Krossverk Rm 100 Go

Arbetet med miljö och kvalite har påbörjats och som mål är att bli certifierade enligt iso 14001 och iso9001.